top of page

Các khu công nghiệp, khu kinh tế: Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế

Năm 2023, tình hình xây dựng và phát triển của các KCN, KKT Việt Nam nói chung và hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN, KKT nói riêng tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện; góp phần quan trọng thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.


các khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2023

Về tình hình phát triển các KCN


Trong năm 2023 cả nước có thêm 13 dự án đầu tư hạ tầng KCN đã được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh/chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích đạt khoảng 3.858 ha.


Đến nay, cả nước đã có 416 KCN đã thành lập (gồm 369 KCN nằm ngoài các KKT, 39 KCN nằm trong các KKT ven biển, 8 KCN nằm trong các KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.Trong số các KCN đã được thành lập, có 296 KCN đã đi vào hoạt động và 119 KCN đang trong quá trình xây dựng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN cả nước đạt khoảng 51,8 nghìn ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 57,7%. Nếu tính riêng các KCN đã đi vào hoạt động, thì tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 72,4%.


Về tình hình phát triển của các KKT ven biển


Trong năm 2023, có 3 KKT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng. Tính đến nay, cả nước có 18 KKT ven biển đã thành lập với tổng diện tích 857,6 nghìn ha, trong đó diện tích đất liền khoảng 568,4 nghìn ha (chiếm 1,68% tổng diện tích cả nước).


Lũy kế đến cuối năm 2023, có khoảng 64,4 nghìn ha đất khu chức năng, đất nông lâm ngư nghiệp, đất hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất đạt khoảng 21,3 nghìn ha.


Các KCN, KKT trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho khoảng trên 4,15 triệu lao động trực tiếp, trong đó tập trung chủ yếu tại các vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng.Đến nay, các KCN, KKT Việt Nam đã thu hút khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vào đầu tư. Dòng vốn ngoại đã có mặt ở hầu hết các địa phương trong cả nước, với những dự án được đầu tư quy mô lớn đến từ những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, có hàm lượng công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao như: Samsung, Panasonic, Microsoft, Foxconn, Sanyo, Sony, Fujitsu, Toshiba, Intel, LEGO, LG, Kyocera, Doosan, Bosch Pengatron, Nokia, Canon …


(Tạp chí Kinh tế & Dự báo)תגובות


bottom of page