top of page

Đô thị vệ tinh là tâm điểm cho sự phát triển mới ở các đô thị

Phát triển mạnh đô thị vệ tinh cho một số đô thị là một trong những mục tiêu được nêu trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.


metropolises in Vietnam

Trong Chiến lược này, một trong những mục tiêu chung đến năm 2030 là hoàn thiện hệ thống thể chế và công cụ quản lý toàn diện, nhất quán, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các bên liên quan trong đầu tư xây dựng .


Các nội dung khác bao gồm thực thi pháp luật trong xây dựng, nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị, tập trung phát triển các đô thị vệ tinh cho một số trung tâm đô thị lớn, đặc biệt xung quanh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.


Ngành xây dựng phải từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị về kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, kiến ​​trúc, nhà ở và chất lượng cuộc sống. Cần cải cách, nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, có tầm nhìn dài hạn về phát triển đô thị, hình thành các thành phố thông minh tại các vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Nam, Trung.


Ngành cũng phải từng bước kết nối các thành phố thông minh của Việt Nam với các thành phố khác trong khu vực và thế giới. Điều quan trọng là phải xây dựng các thành phố xanh, ít carbon, có bản sắc riêng, đi đầu về đổi mới, trở thành động lực phát triển vào năm 2030.


Đến năm 2045, ngành xây dựng phải có năng lực thiết kế và xây dựng các công trình hiện đại trên nhiều lĩnh vực. Nó phải có khả năng cạnh tranh và mở rộng hoạt động ở thị trường nước ngoài.


Ngoài ra, ngành vật liệu xây dựng phải được phát triển theo hướng hiện đại, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam phải thuộc nhóm trung bình trên trong số các nước ở Đông Nam Á và châu Á vào năm 2045, theo chiến lược.


(VNA)


Comments


bottom of page