top of page

Đánh giá kết quả hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế của Việt Nam nửa đầu tháng 12/2022

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2022 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2022) đạt 27,58 tỷ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 1,1 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2022.


Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 12/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12/2022 đạt 701,28 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng gần 66,9 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.


Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 487,45 tỷ USD, tăng 10,7% (tương ứng tăng tới 47,04 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 213,83 tỷ USD, tăng 10,2% (tương ứng tăng 19,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.


Trong kỳ 1 tháng 12 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 342 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 10,35 tỷ USD.


Về xuất khẩu


Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 năm 2022 đạt 13,62 tỷ USD, giảm 11,1% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 11/2022.


Tính đến hết 15/12/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 355,82 tỷ USD, tăng 12% tương ứng tăng 38,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.


Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/12/2022 và cùng kỳ năm 2021


Tính đến hết ngày 15/12/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 262,6 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 30,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.


Về nhập khẩu


Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2022 đạt 13,96 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 599 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2022.


Như vậy, tính đến hết 15/12/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 345,47 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 28,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.


Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/11/2022 và cùng kỳ năm 2021


Tính đến hết ngày 15/12/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 224,85 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 16,72 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.


(Tổng cục Hải quan)Xem thêm: Báo cáo vĩ mô


Báo cáo vĩ mô_Điểm tin ngành - tháng 12/2022


Comentarios


bottom of page